Zadania ISO

Głównym celem organizacji ISO, jest tworzenie i opracowywanie międzynarodowych kanonów , a dodatkowo wszelka działalność na rzecz wprowadzania ich w życie.

ISO obejmuje swą działalnością wszelkie dziedziny przemysłu z wyjątkiem elektrotechniki i elektroniki oraz wszelkich dziedzin pokrewnych. Zobacz szczegóły

Międzynarodowa Organizacja Normalizacji w skrócie ISO, jakiekolwiek opracowania kanonów, zleca Komitetom Technicznym. Przygotowują one projekty wstępne kanonów, jakie wysyłają krajom członkowskim do weryfikacji i zaopiniowania poprzez ankietę. Zlecenie normalizacji staje się normą dopiero po głosowaniu, w jakim 75 proc głosujących musi opowiedzieć się za przyjęciem normy.